Visual artist and musician, born in 1982, lives in Prague, Czech Republic. Uses different techniques, works with the sound, colors, lines and shapes. Loves improvisation.

13.11.2015:
New electroacoustic album, planned for the end of 2015
samples available on soundcloud.com
2.-22.11.2015
Solo exhibition in Dobeška theatre
Jasná I. 1181/6
Praha 4

electroacoustic sound pictures available on soundcloud.com

paintings and graphics
also available on saatchi.com
in case of interest don't hesitate to
contact me

krystof.suchy@seznam.cz
+420 608 583 344
Prague / Czech Republic
facebook
twitter
bandcamp
soundcloud
youtube

Český výtvarník a hudebník, narozený roku 1982, žije a pracuje v Praze. Užívá rozličné techniky, pracuje se zvukem, barvami, liniemi a tvary. Miluje improvizaci.

13.11.2015:
nové elektroakustické album, připravované na konec roku 2015
ukázky k dispozici na soundcloud.com
2.-22.11.2015
Samostatná výstava v divadle Dobeška
Jasná I. 1181/6
Praha 4

elektroakustické ambientní kompozice k dispozici na soundcloud.com

malby a grafiky k dispozici také na
saatchi.com
v případě zájmu mě neváhejte kontaktovat

krystof.suchy@seznam.cz
+420 608 583 344
Praha / Česká republika
facebook
twitter
bandcamp
soundcloud
youtube