Visual artist and musician, born in 1982, lives in Prague, Czech Republic. Uses different techniques, works with the sound, colors, lines and shapes. Loves improvisation.

23.9.2016:
New pictures added to the gallery.
Take a pleasure.. ;-)

electroacoustic sound pictures available on soundcloud.com

some paintings and graphics
are also available on saatchi.com
in case of interest don't hesitate to
contact me

krystof.suchy@seznam.cz
+420 608 583 344
Prague / Czech Republic
facebook
twitter
bandcamp
soundcloud
youtube

Český výtvarník a hudebník, narozený roku 1982, žije a pracuje v Praze. Užívá rozličné techniky, pracuje se zvukem, barvami, liniemi a tvary. Miluje improvizaci.

23.9.2016:
Nové obrazy v galerii.
Užijte si.. ;-)

elektroakustické ambientní kompozice k dispozici na soundcloud.com

některé malby a grafiky
jsou k dispozici také na saatchi.com
v případě zájmu mě neváhejte kontaktovat

krystof.suchy@seznam.cz
+420 608 583 344
Praha / Česká republika
facebook
twitter
bandcamp
soundcloud
youtube