HUDEBNÍ VÝUKA

 

V hudbě se pohybuji od raného dětství, klavír a skladbu jsem posléze studoval na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním změřením, na což navazovala krátce Státní konzervatoř, dále pak HAMU (obor hudební režie), kde jsem v roce 2007 dokončil magisterské studium. Během studií jsem vystřídal řadu padagogů velmi rozdílných kvalit a povah, mohu tedy reflektovat odlišné pedagogické přístupy nejen podle výsledků, ale i podle toho, jak působí na žákovu osobnost, což může být někdy ve značném rozporu. Od dětství se také věnuji hře na kytaru, varhany, zpěvu a hře na flétnu.
 
Učím od roku 2006 jak soukromě, tak v základní umělecké škole, takže znám jak výkonový styl výuky na státní instituci, tak poněkud volnější (a nikoliv méněcenný) ráz soukromé výuky. V roce 2013 jsem se rozhodl pro změnu a volba padla právě na soukromou výuku ve Studiu Dobeška, které jsem dal z ideového hlediska přednost. Kromě pedagogické praxe se také aktivně věnuji hudební kompozici, interpretaci, výtvarné činnosti a v neposlední řadě i stavbě jednoduchých hudebních nástrojů.
 
Mojí snahou je nabídnout citlivý a tvořivý styl výuky, který může představovat určitou alternativu ke způsobu výuky na státních ZUŠ. Výhodou je, že soukromá výuka není svázána striktními osnovami, proto je možné kdykoliv odbočit z klasické výuky například k jazzu, filmové hudbě, improvizaci nebo k vlastní hudební tvorbě, ke zpěvu, či ke zcela odlišnému hudebnímu nástroji (v učebně jich máme nainstalováno hned několik). Za velmi zásadní (zejména u začínajících žáků) považuji fyzickou stránku hry a zpěvu (tj.postoj či způsob sezení, dech, uvolněný pohyb rukou, postavení ruky atd.), která má klíčový vliv na komfortní pocit ze hry a pokud je opomíjena, může žáka odrazovat nebo (v extrémních případech) dokonce stresovat. I z tohoto důvodu provozujeme hudbu nejprve bez not a obtížnost a délku skladeb zvyšujeme postupně. Výuka hudební nauky neprobíhá odděleně, ale průběžně v přímém kontaktu s nástrojem a v návaznosti na konkrétní skladbu, což umožňuje hlubší porozumění danému problému, zároveň však bez ztráty všeobecného rozhledu.
 
Mé hudební kurzy ve Studiu Dobeška jsou vhodné prakticky pro kohokoliv, kdo má o hudbu zájem. Jsou určené jak pro žáky s konkrétním cílem (např.příprava na přijímací zkoušky na hudebně zaměřené školy), tak pro ty, co si chtějí prostě jen hrát či zpívat pro radost. Kurzy nejsou limitované věkem, nejmladší děti většinou začínají nejdříve v 5 letech (formou zkrácených lekcí). Vítáni jsou i dospívající a dospělí, bez ohledu na zkušenosti, které doposud s hudbou učinili. Výuka je přínosná i pro již zdatné hudebníky, kteří se chtějí zdokonalit, nebo si vyzkoušet např. jiný hudební žánr. Nedílnou součástí výuky jsou dva až tři veřejné koncerty ročně (vánoční a závěrečný koncert na konci školního roku), které probíhají zpravidla ve velkém sále sousedního Divadla Dobeška (resp. Sklep), přičemž účast na koncertech je čistě dobrovolná (obvykle však hojná).
 

PODMÍNKY

 
Do kurzů neprobíhá žádné přijímací řízení, jde hlavně o to, aby se nám vzájemně dobře pracovalo. Proto je dobré mít doma nástroj (což v případě zpěvu pochopitelně odpadá), který funguje, protože pro hru na hudební nástroje je domácí příprava více než žádoucí. V případě výuky klavíru postačí pro první půlrok klávesy, později je dobré pořídit jednoduchý elektrický klavír s kladívkovou mechanikou s pedálem a rozsahem 88 kláves (nový lze sehnat od 9 tis. Kč výše). V případě kytary počítejte už s počáteční investicí do obstojně hrajícího nástroje odpovídající velikosti (spíše menší, než větší), který dobře ladí a struny mu nedrnčí o pražce. S výběrem vám velmi rád pomohu. V případě zpěvu není hudební nástroj podmínkou, ale jednoduché klávesy určitě domácí přípravu usnadňují.
 
Co se týče ceny kurzů, tak pro všechny interpretační obory, jejichž výuku nabízím (klavír, kytara a zpěv) je cena jednotná, tj. 110 Kč za 15 minut výuky, přičemž až na výjimky začínáme s malými dětmi na půlhodinové lekci (220 Kč), se staršími a dospělými pak buď 45 minut (330 Kč) nebo celá hodina (440 Kč). V rámci těchto časů je třeba počítat i s maximálně pětiminutovým manipulačním časem na začátku lekce, kdy se žáci střídají. Úhrada kurzů probíhá převodem na účet vždy na konci měsíce na základě faktury, kterou zasílám emailem, přičemž pokud se omluvíte nejpozději večer předem, vynechanou lekci nehradíte. Ukončit docházku je možné vždy na konci pololetí (tj. konec ledna a konec června), přičemž čím dříve mi to oznámíte, tím lépe, mohu tak dát vědět těm, kteří čekají v pořadí. U začínajícího žáka je možné uskutečnit několik lekcí nezávazně (2-3 lekce) a teprve poté se rozhodnout, zda absolvovat celý půlrok nebo nikoliv.
 
Kromě těchto hudebních kurzů nabízím i kurzy počítačové hudební tvorby, zahrnující práci s profesionálními nahrávacími a editačními softwary (zejména Ableton a Cubase), synthezátory a midi kontrolery. Součástí (dle potřeb žáka) jsou i základy zvukové techniky nebo vlastní elektronická či elektroakustická tvorba. Tyto lekce jsou 60 minutové (550 Kč), popř. delší dle domluvy a probíhají v mém domácím studiu na Praze 10.
 

Facebookgoogle_plustwitterpinterestFacebookgoogle_plustwitterpinterest